Verifikim

Verifikim

Verifikimi Certification

Ky mjet kërkimi do t'ju lejojë të verifikoni statusin e certifikimit të një individi. Kërkesa do të kthejë vetëm emrat e njerëzve që kanë një certifikatë AKTIVE.

Kërko sipas emrit

Kërko sipas certifikatës